Konferencja w Lusowie

Konferencje  z cyklu „Delimitacja i demarkacja granic Odrodzonej Rzeczypospolitej. Historyczne granice i znaki graniczne.”

Delimitacja i demarkacja granic odrodzonej Rzeczypospolitej była najważniejszym faktem utrwalającym wysiłek walk powstańców wielkopolskich. Rolę środowiska geodezyjnego w tych działaniach przedstawiają referaty wygłoszone na konferencjach z cyklu „Delimitacja
i demarkacja granic Odrodzonej Rzeczypospolitej.   Historyczne granice i znaki graniczne”
organizowanych od 2011r.  w Muzeum Powstańców Wielkopolskich   im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie w wyniku współpracy Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie z Oddziałem Wielkopolskim SGP w Poznaniu. Tematyka konferencji stopniowo rozszerzała się obejmując również zagadnienia granic i znaków granicznych na terenie Polski i poza jej granicami. Od 2017 roku współpracujemy również w tym zakresie z Główną Komisją Historii i Tradycji Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Na konferencjach  z cyklu „Delimitacja i demarkacja granic Odrodzonej Rzeczypospolitej. Historyczne granice i znaki graniczne.” organizowanych
w latach 2011-2021 omawiano poszczególne  zagadnienia tematyczne w tym zakresie. Należą do nich:

  • uwarunkowania historyczne położenia granicy na obszarze Wielkopolski,
  • delimitacja przebiegu granic w Wielkopolsce,
  • delimitacja przebiegu granic poza Wielkopolską ,
  • znaki graniczne w Polsce i poza jej granicami
  • działalność Wojsk Wielkopolskich,
  • postacie  dowództwa  oraz uczestników Powstania Wielkopolskiego
  • działania związane z upamiętnieniem wydarzeń i postaci.

Terminy i tematykę konferencji oraz wykaz referatów i wystaw przedstawia opracowanie dostępne pod linkiem.